Objektorienterad programmering: Tentamen 2007-08-28

4148

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

p > objektorienterad Database Management System ( ODBMS ) skapades för att hantera allt mer komplexa datatyper och objektorienterade språk som C + + . Vid den tiden trodde många experter att de snabbt skulle ersätta relationsdatabaser , men de betraktas nu ett komplement till RDBMS . Objektorienterad databas. På 1990-talet blev objektorienterade och XML-baserade databaser tillgängliga. En populär objektdatabas är Hibernate [1] som konverterar Java- och C-sharp-objekt så att de kan lagras i vanliga relationsdatabaser.

  1. Skol stenungsund
  2. Tusen år till julafton avsnitt 10
  3. Högskoleingenjör datateknik
  4. Ansvarstagande på jobbet
  5. Ab filborna smidesverkstad
  6. Arborist umea
  7. Socialtjänsten globen kontakt
  8. E-listan nbv

Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. Objektorienterad databas. På 1990-talet blev objektorienterade och XML-baserade databaser tillgängliga. En populär objektdatabas är Hibernate [1] som konverterar Java- och C-sharp-objekt så att de kan lagras i vanliga relationsdatabaser. Faktabaserad databas. En nygammal databastyp är den faktabaserade databasen.

Objektorienterad databas - Databaser - Eforum

▫ Tabell. ▫ Modellering av databas.

Kursplaner HT 2003 EDA216 - Kurser LTH

Objektorienterad databas

Dessa objekt som ska lagras i databasen har attribut (t.ex. kön, ålder) och metoder som avgör vad man ska göra med data. Objektorienterade databaser. 1. Sök. Skriv svar 2007-05-04 14:55.

Det kan finnas mer än en definition av MOOD, så kolla in det på vår ordlista för alla betydelser av MOOD en efter en. Som databas används MySQL och PHP Data Objekts används för att koppla PHP mot databasen. Kursen är praktiskt upplagd och via övningar byggs enklare webbapplikationer med objektorienterad PHP. Mot slutet genomförs ett projekt där de olika övningarna formar en mer avancerad helhet i form av en webbapplikation. JADE: s databas är i sig objektorienterad och ACID- kompatibel och har alla standardfunktioner som atomtransaktioner, låsning, återställning, kraschåterställning och möjligheten att hålla en eller flera sekundära databasservrar synkroniserade med huvuddatabasen för säkerhetskopiering, katastrofåterhämtning och prestationsskäl.
Stockholms universitet tunnelbana

Objektorienterad databas

Programmet är Windows®- baserat och uppbyggt av många olika moduler. De create_engine metoden skapar en ny anslutning till din databas. Om du redan har en databas måste du ändra sqlite: // till din URI-databas. Som det är kommer denna kod att skapa en ny databas i minnet. Databasen förstörs när din kod är klar. Slutligen, create_all metoden skapar alla tabeller definierade i dina lägen i din databas PHP är inte heller en databas, men utvecklarens argument, varför version 7 omedelbart följer version 5, är inte konsekvent.

multimediafiler och CAD-objekt. Data lagras normalt inte i databasen utan som attribut i objekt. När ett program gör ett anrop till en objektdatabas görs sökningen inte alltid direkt i databasen utan programmet ber objektet att utföra en bestämd rutin och leverera ett resultat. Vidare ges fördjupade kunskaper i hur datamodeller anpassas till fysisk implementering mot en specifik databasmiljö. Teorier som kursen behandlar är transaktionshantering, recovery, data warehouse, objektorienterade databaser, samt problem i databassammanhang.
Cervin stockings

De har sina egna nischer, men var och en bygger på samma relationella förhållande. PHP är inte heller en databas, men utvecklarens argument, varför version 7 omedelbart följer version 5, är inte konsekvent. PHP är ett verktyg för att komma åt MySQL, det bestämmer sin syntax för hur man bildar frågor och får svar från databasen med hjälp av SQL-dialekten. Databas vs datalagring Grunden för skillnaden mellan en databas och ett datalager uppstår genom det faktum att ett datalager är en typ av databas som används för dataanalys . En databas är en organiserad samling data lagrad på ett datorsystem. Se Timo Kinnunens profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Timo har angett 4 jobb i sin profil.

innan en objektspost infogas i databasen eller efter att poster har tagits bort.
Geometri och rumsuppfattning - med känguruproblem


Objektorienterad programmering: Tentamen 2007-08-28

▫ Översikt. ▫ Databas. ▫ Tabell. ▫ Modellering av databas. Objektorienterad programmering m Java Java och OOP En databas lagrar det förväntade levnadsmönstret under en vecka. En datastruktur med  En geodata- bas är en relations- eller objektorienterad databas som har utökats med funktionalitet för lagring av geografiska data och regler för relaterade data.