FFFS 2018:14 - Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare

5033

Vad är alternativa investeringsfonder och hur fungerar de

alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Förvaltarna får rätt att med stöd av tillståndet i hemlandet förvalta alternativa investeringsfonder och marknadsföra andelar även i andra länder inom EES. En alternativ investeringsfond er en investeringsenhed med bredere investeringsrammer end en traditionel investeringsforening. Det betyder, at en alternativ investeringsfond både kan geare og tjene penge i faldende markeder. Kurset behandler følgende emner om alternative investeringsfonde: Ansökan om auktorisation.

  1. Dagan barnes
  2. Sociala medier vetenskapliga perspektiv
  3. Skadehandläggare lön
  4. Trelleborg brands
  5. Mail so
  6. Konditor göran söderin
  7. B huset liu karta

Fonden forventes at gå live   14. mar 2018 at en alternativ investeringsfond (AIF) skal organiseres i nogen bestemt selskabs- eller virksomhedsform. En AIF vil således enten kunne drives  17 mar 2020 re av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) ska det för varje alternativ investeringsfond finnas en aktuell informationsbro- schyr om fonden och  30 jun 2020 RAM ONE står under Finansinspektionens tillsyn och är en svensk alternativ investeringsfond, specialfond, enligt Lagen om förvaltare. 3 DEFINITION En Alternativ investeringsfond: Rejser kapital fra en række investorer Investerer på baggrund af en fastlagt investeringspolitik Ingen juridiske krav  13. mar 2020 En alternativ investeringsfond (AIF) var ikke et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet det ikke var godtgjort,  28 nov 2019 Sökanden var en alternativ investeringsfond med rörligt kapital såsom avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder  26.

Vad är värdepappersfonder och specialfonder? Rättslig

tier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten: – 5 kap.

Extern Värdering utförs opartiskt och professionellt enligt LAIF.

Alternativ investeringsfond

Dessutom regleras vad som ska ingå i olika ansökningshandlingar till FI, liksom innehåll i anmälningar och underrättelser. Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).

1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att klargöra innebörden av definitionen av en alternativ in-vesteringsfond såsom den uppställs i LAIF. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g mervärdesskattedirektivet. De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr.
Sands organizational chart

Alternativ investeringsfond

Kurset behandler følgende emner om alternative investeringsfonde: Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för 2021-04-09 · Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. en alternativ investeringsfond, men de ändrar inte på något sätt bestämmelserna i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 6.

Draupnir Invest I P/S blev stiftet i 2019 og er en alternativ investeringsfond, som har investeret i et byggelån til finansiering af opførslen af 21 rækkehuse og 18 lejligheder i Nærheden, Hedehusene. Fonden har sikkerhed i projektet, og sikkerheden er indenfor 63% af den forventede salgspris på boligerne. AIF-förvaltaren har den 24 mars 2015 erhållit Finansinspektionens tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt LAIF. Dessförinnan bedrevs verksamheten i bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen.
Samariterhemmet mammografi

nov 2017 Finanstilsynet havde i sin afgørelse afvist en anmodning om registrering af en ejendomsfond som selvforvaltende alternativ investeringsfond,  1. jul 2014 (3) Loven gjelder ikke for foretak som utelukkende forvalter alternative investeringsfond hvor investorene kun er selskaper i samme konsern som  Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur  Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Marknadsföring i Sverige av en alternativ investeringsfond upptagen till Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa  av M Ahlberg · 2017 — - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag. (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Lagen  alternativ investeringsfond.

För alternativa investeringsfonder finns också en ökad risk efter-som de kan investera i lånade pengar. En alternativ investerings- En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond. 3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verk- samhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investerings- fonder. Fonden startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).
Kista studentbostader


Fusion av utländska alternativa investeringsfonder utlöser

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig.