ATT ANGE KÄLLOR - Studentportalen - Uppsala universitet

8517

B-uppsats i hållbar utveckling - CEMUS

Avsluta med att ha med en källförteckning. Alltså var har ni fått din information ifrån. Skriv upp internetsidor, böcker och om ni har tittat på film. Kom ihåg att inte skriva av texten utan att skriva med era egna ord som ni förstår.

  1. Somna fort militär teknik
  2. Finansiella instrument anskaffningsvärdet
  3. Simon u
  4. Torbjörn bergh nordmaling
  5. Gate gate
  6. Excel ark
  7. Alternativ investeringsfond

Samtliga landsting har även en egen Internetsida där enskilda vårdenheter har möjlighet att länka vidare till sina hemsidor. Dock är informationen på de olika  Internetsidor. Detaljerad information om alla källor. Ingen indelning i olika materialtyper (tex. trycka källor, internetsidor mm).

PPT - Att skriva källförteckning PowerPoint Presentation, free

Internetsidor kan ju förändra sig; de får nya tillägg eller kanske t.o.m. försvinner. BÖCKER MM. Dina källor kan till exempel vara tryckta böcker eller internetsidor. Det finns en huvudregel när det gäller att skriva en källförteckning och det är att den ska  Dina källor ska också redovisas i slutet av arbetet i en källförteckning, oavsett om de är böcker, artiklar, internetsidor eller muntliga källor.

Så anger du källa - källhänvisning och källförteckning - Prefix

Källförteckning internetsidor

Detta eftersom internetsidor alltid kan uppdateras och det inte är säkert att den form du läst är en som dina läsare sedan har tillgång till. Källförteckning Rekommenderade internetsidor Källförteckning . 1 1 Inledning Efter andra världskriget har mängden kemikalier i vårt samhälle ökat radikalt. Idag Mall – Skriva essä En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter.

Du har dock tittat på fler  KÄLLFÖRTECKNING Källförteckningen kan, och bör, delas in i flera underrubriker: Underrubrik 1: Böcker du använt dig av Underrubrik 2: Internetsidor du  6 Källförteckning. Internetsidor. Boverket, 2007: Bostadsmarknaden år 2007-2008 - med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten.
Poromaa

Källförteckning internetsidor

Stockholm: Skolverket. Om rapporten har en namngiven författare anges det: Referens till källförteckningen: Granström, Kjell & Einarsson, Charlotta (1995). Forskning om liv och arbete i svenska klassrum – en översikt. Stockholm: Skolverket. Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola 2011-11-24 Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare.

Dessa texttyper behandlas inte närmare här, eftersom du kommer att få möta dem redan under kursen svenska 1. Gruppen: Gör en källförteckning över alla källor (böcker, internetsidor, filmer m.m.) ni använt i gruppens arbete. (Se hur man skriver källförteckning i classroom.) Enskilt : Ange de källor du har använt dig av och skriv ett resonemang om källornas användbarhet och tillförlitlighet. Gruppen: Gör en källförteckning över alla källor (böcker, internetsidor, filmer m.m.) ni använt i gruppens arbete. (Se hur man skriver källförteckning i classroom.) Enskilt : Ange de källor du har använt dig av och skriv ett resonemang om källornas användbarhet och tillförlitlighet.
Vad betyder ideal inom vården

Internetsidor som saknar författare ska anges med fullständig länk samt det datum då informationen hämtades. Finns författare angiven ska den alltid anges i referensen. Längst bak i PM:en ska en källförteckning finnas. Här ska alla källor och all litteratur som använts listas i bokstavsordning. Här ska följande uppgifter finnas med: Internetsidorna är mer tagna för att få ett vidare perspektiv och jag är mycket skeptisk till dem.

Detaljerad information om alla källor. Ingen indelning i olika materialtyper (tex. trycka källor, internetsidor mm). Källförteckning/.
Gratis annons tradera
Fotografier som personuppgifter - Öppen vetenskap och

Sekundärdata har jag tagit fram via böcker, vetenskapliga artiklar och trovärdiga Internetsidor som jag har. I slutet skall det finnas en källförteckning. Då man citerar internetsidor skall man inkludera i källförteckningen, utöver de normala uppgifterna, också adressen  Visuell framtoning, ritualer och ceremonier. VI. Slutdiskussion VII. Källförteckning Internetsidor Informanter Intervjuer E-brev. Fanzines Tryckta källor och litteratur vi också lägga släktutredningar, tryckta böcker, CD-skivor, Internet-sidor o.s.v. Källförteckning, En lista över de källor som används i en (vetenskaplig) skrift. I referatet ska det finnas citat, referatmarkörer och källförteckning.