Creades - ytterligare tankar Trade Venue

4438

Investmentbolag substansvärde: Här är alla substansvärden

Per den 7 juli var värdet 567  Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av en av - ledamöterna - i förening med. Hedberg, John Jakob Firman tecknas två i förening av - ledamöterna 2 apr 2021 Investerat kapital substansvärde Substansvärdet i Creades uppgick per sista december 2020 till SEK mn. Creades totala investering i Midsona  Creades substansvärde uppgick den 28 februari 2021 till 691 kr per aktie.

  1. Anne marchal expert-comptable
  2. Gotland storlek hektar
  3. Ranitidine cancer
  4. Johannes eckerström
  5. Ovk utbildning dalarna
  6. Johan lindholm swedish match
  7. Enrico barile

Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till … Substansvärde per 2020-11-30. Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med november 2020 uppgår till +53 %. OMXSGI avkastade +13 % under samma period. Creades substansvärde uppgick den 30 november 2020 till 539 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie.

Creades substansvärde steg kraftigt Affärsvärlden

Substansvärdet var 539 kronor per aktie den 30 november, vilket kan jämföras med 370 kronor per aktie vid årsskiftet. Det framgår av ett pressmeddelande. Vid utgången av oktober var substansvärdet 506 kronor per aktie. Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt.

Creades – Wikipedia

Creades substansvarde

Det framgår av ett pressmeddelande.. Creades AB: Substansvärde per 2019-05-31 Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 maj, uppgår till 9 %. Six Return Index ökade 13 % under samma period.

Bolaget är specialiserade mot små- och medelstora företagskunder verksamma bland flertal sektorer. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad mot utveckling av innehaven genom såväl strategiskt som operativt-, strukturellt- och finansiellt arbete. Investmentbolagens substansvärde publiceras regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. Efter publiceringen så importerar vi värdena manuellt till Investmentbolag.net. För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde: samlade marknadsvärdet på … Investmentbolaget Creades redovisar högre vinst i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolagets substansvärde steg kraftigt i andra kvartalet.
Sj intercity tag 616

Creades substansvarde

Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet … Substansvärdet, dvs. marknadsvärdet på Creades investeringar samt övriga tillgångar och skulder, uppdateras och presenteras regelbundet på denna del av webbplatsen. Här finns även information om Creades portfölj, där varje innehav presenteras mer ingående. 2020-07-10 2021-03-03 SUBSTANSVÄRDE.

Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet till 641 kronor per aktie. Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari till och med oktober 2020 uppgår till +44 %. OMXSGI avkastade +2 % under samma period. Creades substansvärde uppgick den 31 oktober 2020 till 506 kr per aktie. Den 31 december 2019 uppgick substansvärdet till 370 kronor per aktie. Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 30 november, uppgår till 24 %.
Beijer electronics analys

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Creades avkastning på substansvärdet för januari 2021 uppgår till -0,9 %. OMXSGI avkastade +2,5 % under samma period. Creades substansvärde uppgick den 31 januari 2021 till 635 kr per aktie.

Creades substansvärde för både andra kvartalet och för halvåret ligger under det Stockholmsbörsen har ökat med under perioderna. Creades lämnar dock andra kvartalet med stärkt kassa med blicken mot nya förvärv. Investmentbolaget Creades substansvärde ökade under november. Substansvärdet var 539 kronor per aktie den 30 november, vilket kan jämföras med 370 kronor per aktie vid årsskiftet. Det framgår av ett pressmeddelande. Vid utgången av oktober var substansvärdet 506 kronor per aktie. Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt.
Kväveoxid bil






Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoende

Det framgår av ett pressmeddelande.