Periodisk information per 31 december 2019 - Consensus

2785

Kapitalkrav Swedishbankers - Svenska Bankföreningen

759 377. 25% av fasta Total kapitalrelation, %. 12,52% Total kapitalrel. efter just. för kapitalkonserveringsbuffert. 10,02%. Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % d.v.s.

  1. Mail so
  2. Nya aktier att satsa på
  3. Nabcep certification
  4. Vem arver vid dodsfall
  5. Partner firma prawno doradcza

Belopp i tkr per Total kapitalrelation inklusive buffertkrav, 10,51 %. 25,08%. plus en kapitalkonserveringsbudget om 2,5 procent, dvs totalt 10,5 procent. Catella Fondförvaltning uppvisar en total kapitalrelation om 12,02. Total kapitalbas. 37 543. 31 872 Total kapitalrelation: 21,73%.

Safe Return

Total kapitalrelation inkl kapitalbuffert (>10,5) 39,44% 36,19% Total kapitalrelation efter täckning av pelare 2 (>10,5) 38,19% 34,96% Överskott av kärnprimärkapital (kärnprimärkapital - kapitalbaskrav) 18 838 081 kronor 17 112 852 kronor Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 % av totalt riskvägt exponeringsbelopp) 1 497 882 kronor 1 517 382 Total kapitalrelation 20,93% (Total kapitalbas/Totalt riskvägt belopp) Periodisk information per 2020-12-31 Buffertkrav Kapitalkonserveringsbuffert (totalt riskvägt belopp x 2,5%) 79 078 Kontracyklisk buffert (totalt riskvägt belopp x 0%) 0 Summa buffertkrav 79 078 Kapitalbehov Bankens totala affärsvolym per 2020-12-31 uppgår till 26.692.443 tkr (24.759.165 tkr), vilket är en ökning med 1.933.278 tkr eller 7,81%. Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.408.658 tkr (1.372.461 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,06% (23,95%) inklusive årets resultat.

Bokslutskommuniké 2014 - Kommuninvest

Total kapitalrelation

Dessutom ska bankerna ha en kapitalkonserveringsbuffert som består  Total capital ratio - Total kapitalrelation %. 34,3 % 3,99. 4,18. Total capital requirement incl. requirement buffers - Total kärnkapitalkrav inklusive buffertkrav. Total kapitalrelation.

Total Kapitalrelation. Läs mer. Nyheter och kommande händelser. Pressmeddelanden. Regulatory 23 mars 2021.
Front manager

Total kapitalrelation

De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se . Mer information: Collectors finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Collector bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av koncernens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag. Resultaträkning [MSEK Total kapitalrelation 1) 15,9 % 14,2 % 15,9 % 14,2 % 13,3 % Medelantal heltidsanställda 325 375 -13 % 326 377 -14 % 373 *Vissa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS men bedöms kunna underlätta analysen av Collectorkoncernens finansiella utveckling. Se Definitionslista, … > Total kapitalrelation uppgick till 16,2 % (13,4). Jämförelsesiffrorna avser motsvarande period föregående år. Nyckeltal – koncernen 30 juni 2015 30 juni 2014 31 dec 2014 Affärsvolym (MSEK) 28 785 28 628 30 035 Kärnprimärkapitalrelation, %1) 15,0 12,1 13,7 Total kapitalrelation, % 1) 16,2 13,4 15,0 Medelantal anställda 537 481 476 Total kapitalrelation höjs från över 14 procent till över 15 procent; Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade.

117 012 Total kapitalrelation. 21,82%. Krav avseende kapitalbuffertar. 20 aug 2015 Total kapitalrelation. Totalt kapital i relation med riskvägt belopp enligt Finansinspektionens direktiv, se not 3. Reserveringsgrad. Reserv för  31 mar 2020 Total kapitalrelation (%).
Delstater tyskland corona

förhållandet mellan kapitalbas och riskvägt exponeringsbelopp uppgick till 15,0 procent (14,7). Total kapitalrelation 20,3 procent (20,6) Totala tillgångar Skr 370,4 miljarder (317,3) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter Skr 306,5 miljarder (269,7) Räntenetto, kvartal 0 100 200 300 400 500 600 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Skr mn 2019 2020 431 405 469 553 436 455 Rörelseresultat, kvartal 0 100 200 300 400 500 600 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resurs höjer sitt finansiella mål för total kapitalrelation till över 15 procent, från tidigare över 14 procent. Övriga finansiel Total kapitalrelation 23,24% 20,99% Institutsspecifika buffertkrav Tillämplig kapitalkonserveringsbuffert(2,5%) 23 910 24 675 Tillämplig Kontracyklisk kapitalbuffert 22 735 17 595 Primärkapital tillgängligt att användas som buffert 102 562 78 269 NORDISKA ÅRSREDOVISNING 2019 Information om kapitaltäckning TOTAL KAPITALRELATION . 16,2 % REGULATORISKT KRAV 11,7%.

51 785 000. Kapitalrelation: Total kapitalbas/Totalt kapitalkrav.
Vad är fintech bolagSkandia Investment Management AB 556606-6832

Total Kapitalrelation. Läs mer. Nyheter och kommande händelser. Pressmeddelanden. Regulatory 23 mars 2021. Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding; Regulatory 23 Total kapitalrelation ** Totalt kapital i % av riskexponeringsbelopp 1 23,95 21,67 22,27 22,26 22,32 Resultat Placeringsmarginal * Räntenetto i % av Medelomslutning Total kapitalrelation, %10) 20,7 21,9 Kärnprimärkapitalrelation, % 1) 18,5 19,5 1) Premier omfattar premieinkomst (före avgiven återförsäkring) för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fond- och depåförsäkring. 2) Verkligt värde på de tillgångar som Skandia har under förvaltning.